Tiếp tục ứng dụng KH&CN trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới

Email In PDF

alt

Ngày 7/11/2017, tại Hà Nội, Thành ủy - UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tăng cường ứng dụng KH&CN phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá giá trị cao và bền vững. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn Hà Nội.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo kết quả ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa giá trị cao và bền vững của TP Hà Nội và một số quận, huyện điển hình, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đại diện một số doanh nghiệp ứng dụng KH&CN phát triển nông nghiệp, đại diện của nông dân… trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020. Đến nay, Thành phố đã có 255 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì) được công nhận là huyện nông thôn mới. Nông nghiệp Thủ đô có bước phát triển quan trọng, đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung (rau, lúa, cây cảnh, hoa quả) với diện tích đạt 28,9 ha. Thu nhập từ một số sản phẩm nông nghiệp trên đơn vị diện tích khá cao, đứng top đầu trên cả nước (hoa đạt 500-1500 triệu đồng/ha/năm), cây ăn quả đạt 450 triệu đồng/ha/năm).
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá cao các kết quả đã đạt được và đề nghị Thành phố quan tâm một số nội dung sau: 1) Hà Nội cần xác định một nền nông nghiệp Thủ đô tiên tiến, hiện đại và có hiệu quả kinh tế cao, tận dụng và phát huy những lợi thế về nguồn lực KH&CN, địa chính trị, địa kinh tế và địa sinh học để thúc đẩy nông nghiệp Thủ đô bứt phá; 2) Trong sản xuất nông nghiệp,  Hà Nội phải là hình mẫu cho sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; trong phát triển nông thôn mới, Hà Nội cần coi KH&CN là một trong những giải pháp tiên phong; 3) Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, sớm hình thành khu ươm tạo tập trung để thu hút các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia vào ươm tạo công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp phục vụ cho Thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Hà Nội trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và sử dụng công nghệ hiện đại, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa, tạo ra nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, kết nối với các học viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các thành tựu KH&CN, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô mà Nghị quyết số 11-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII đã đề ra.

alt

Để đưa nông nghiệp, nông thôn Thủ đô phát triển với tốc độ nhanh, vững chắc theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp, các ngành của Thành phố, đặc biệt là Sở KH&CN và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tích cực xây dựng các chương trình ứng dụng KH&CN vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; đặt hàng nghiên cứu các vấn đề cần có sự tham gia của KH&CN. Hai là, gắn hoạt động nghiên cứu với các Chương trình công tác của Thành uỷ; tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN để tạo ra các giống cây con có năng suất cao, chất lượng tốt,  nuôi trồng, chế biến và bảo quản nông sản an toàn, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản và làng nghề truyền thống. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Bốn là, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm là, tập trung đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ kỹ thuật và quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sáu là, tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thông qua hình thức hội chợ, triển lãm... Bảy là, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, liên kết đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và thu nhập; khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tám là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN, ưu tiên nhập khẩu những công nghệ, thiết bị phục vụ những khâu có giá trị gia tăng cao; hình thành và phát triển các doanh nghiệp, công ty ứng dụng KH&CN cao trong sản xuất giống cây con, bảo quản và chế biến nông sản.

Quang Hưng - Hương Giang

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech