Bộ KH&CN bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc

Email In PDF

alt

Ngày 6/11/2017, tại Hội nghị giao ban tháng của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã trao các quyết định (ảnh từ trái sang phải): Điều động ông Phạm Trần Lê - Tổng biên tập Tạp chí Tia sáng đến nhận công tác tại Báo Khoa học và Phát triển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, phụ trách Báo Khoa học và Phát triển; điều động ông Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đến nhận công tác tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN; bổ nhiệm ông Lương Văn Thắng - Hàm Vụ trưởng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (Dự án FIRST) giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST. Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại, giao Quyền Vụ trưởng, giao phụ trách đối với lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ để tiếp tục giữ các vị trí và trọng trách công tác khác nhau tại Bộ theo tinh thần của Nghị định 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN. Bộ trưởng cho rằng, đây cũng một lần nữa thể hiện sinh động sự đánh giá cao của Ban Cán sự Đảng, Thường vụ Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo các cấp đối với nỗ lực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí tại đơn vị trong giai đoạn vừa qua; đồng thời là cơ hội để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Bộ theo hướng kiện toàn các đơn vị chức năng.

VVH

 

 


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech