Bộ KH&CN tổ chức tập huấn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Email In PDF

alt

Ngày 28/9/2017, Bộ KH&CN đã tổ chức tập huấn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự buổi tập huấn có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Công Tạc, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách truyền thông của các đơn vị trực thuộc Bộ.

alt

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Bùi Thế Duy - Chánh Văn phòng Bộ KH&CN trình bày khái quát và nhấn mạnh một số điểm của Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ KH&CN. Theo đó, Quy chế gồm 3 chương, 15 điều: Chương I - Quy định chung (gồm các điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí…); Chương II - Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ; phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường; phát ngôn và cung cấp thông tin tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn; trách nhiệm của cá nhân và các đơn vị có liên quan…); Chương III - Tổ chức thực hiện (điều khoản về trách nhiệm thi hành).
Các đại biểu cũng đã được nghe và thảo luận chuyên đề “Truyền thông xã hội, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” do ông Lương Thanh Nghị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chuyên đề đã đề cập đến đặc điểm, một số vấn đề nổi bật hiện nay về báo chí/truyền thông hiện đại; công tác phát ngôn trên báo chí; khủng hoảng truyền thông và cách thức giải quyết; trả lời phỏng vấn báo chí; tổ chức hộp báo, phát hành thông cáo báo chí…

VVH

 


     
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website