Hội thảo “Tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam”

Email In PDF

alt

Ngày 13/9/2017, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam) tổ chức Hội thảo: “Tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam” nhằm công bố kết quả nghiên cứu và thảo luận báo cáo “Tăng trưởng tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam”.

Dưới sự hỗ trợ của JICA Việt Nam, VEPR đã tổ chức nghiên cứu thực chứng về các xu hướng gần đây của lương tối thiểu, lương trung bình, năng suất lao động và các tác động của tăng lương tối thiểu tới hành vi của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Để có các phân tích đầy đủ, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình kinh tế lượng kết hợp với phỏng vấn sâu doanh nghiệp và các bên liên quan. Kết quả nghiên cứu góp phần vào các thảo luận chính sách liên quan tới điều chỉnh tiền lương và và tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam với các nước trong khu vực.
Báo cáo Tăng trưởng tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam khẳng định: Trong suốt thập kỷ qua, tiền lương tối thiểu tại Việt Nam đã liên tục tăng, dẫn tới việc tăng chi cho lương từ phía doanh nghiệp. Tuy năng suất lao động tăng trung bình khoảng 4,4% trong giai đoạn 2004-2015, lương trung bình của người lao động có xu hướng tăng nhanh hơn, khoảng 5,8%/năm. Việc lương tối thiểu tăng gấp đôi trong thời kỳ này đã làm dấy lên các lo ngại về ảnh hưởng của nó tới việc làm và đầu tư của doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề có liên quan: Quy định của thị trường lao động và chính sách lương tối thiểu; mức độ tuân thủ lương tối thiểu ở Việt Nam; tăng trưởng tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam; tác động của lương tối thiểu - phân tích dưới các góc nhìn khác nhau; khuyến nghị chính sách.

Tin và ảnh: VVH


 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website