Thanh tra chuyên ngành KH&CN tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Email In PDF

alt

Ngày 12/9/2017, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ khi công bố Quyết định.

Nội dung thanh tra theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN: Chấp hành quy định công khai trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng dự toán và thực hiện dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN cho các nhiệm vụ KH&CN; chấp hành các quy định của pháp luật về KH&CN trong quản lý nhiệm vụ KH&CN; chấp hành quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.
Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc công khai, minh bạch và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án KH&CN; đẩy mạnh công tác thống kê về KH&CN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung về KH&CN, thông qua đó sẽ hỗ trợ  cho công tác xây dựng dự toán kế hoạch về KH&CN.

VVH

 

 


 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website