Bộ KH&CN: Chỉ số cải cách hành chính thuộc top 3 các Bộ

Email In PDF

Đó là kết quả đưa ra tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày 8/9/2017. Nếu trong năm 2015, chỉ số CCHC của Bộ KH&CN đứng thứ 19/19 Bộ, thì đến năm 2016, Bộ KH&CN đã vươn lên xếp thứ 3/19 Bộ, trong đó, nhiều chỉ số có sự tiến bộ vượt bậc như: Cải cách tài chính công xếp thứ nhất; Xây dựng và thực hiện thể chế xếp thứ 2; Sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện hiện đại hóa nền hành chính xếp thứ 3/19 Bộ; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến xếp thứ 2…

Tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra do hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đồng chủ trì, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) Trần Đắc Hiến đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ KH&CN. Trong đó công tác CCHC của Bộ KH&CN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC được Ban Cán sự Đảng, đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ KH&CN quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hằng năm, Bộ KH&CN đã ban hành kế hoạch, các văn bản để triển khai thực hiện công tác CCHC bảo đảm đầy đủ, kịp thời, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ. Cụ thể như:

alt

Tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra do hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đồng chủ trì, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) Trần Đắc Hiến đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ KH&CN. Trong đó công tác CCHC của Bộ KH&CN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC được Ban Cán sự Đảng, đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ KH&CN quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hằng năm, Bộ KH&CN đã ban hành kế hoạch, các văn bản để triển khai thực hiện công tác CCHC bảo đảm đầy đủ, kịp thời, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ. Cụ thể như:

Trong cải cách thể chế:
Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực KH&CN được xây dựng theo hướng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, phù hợp với các quy định quốc tế. Nhiều văn bản không còn hiệu lực hoặc chồng chéo được Bộ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC):
Bộ KH&CN đã chú trọng thực hiện đơn giản hóa các TTHC được giao theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/12/2010 của Chính phủ. Hiện nay, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa 86/89 thủ tục (đạt 97%); tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia là 350 thủ tục; Bộ KH&CN đã thiết lập các kênh thông tin để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Cải cách tài chính công:
Bộ KH&CN đã thực hiện phân cấp tối đa cho các bộ, ngành và địa phương trong việc bố trí, sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN của mình; tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toan kinh phí đối với các hoạt động KH&CN của bộ, ngành và địa phương theo quy định.
Hiện đại hóa nền hành chính:
100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng Cục…) sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử; các dịch vụ hành chính công của Bộ đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN, trong đó có 126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo kết quả về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam công bố, Bộ Khoa học và Công nghệ đứng thứ 2 trong số các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về xếp hạng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời Bộ KH&CN đã phối hợp triển khai hệ thống kết nối một cửa ASEAN trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, cũng như đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ.
Theo kết quả do Bộ Nội vụ công bố, chỉ số CCHC (Par Index) của Bộ KH&CN năm 2016 đứng vị trí thứ 3 trên tổng số 19 Bộ, cơ quan ngang bộ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017 (Global Innovation Index 2017, gọi tắt là GII 2017) cũng đã tăng hạng khá ấn tượng, từ vị trí 59/128 lên vị trí 47/127 nước và nền kinh tế (tăng 12 bậc). Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay. Việt Nam còn đứng vị trí số 1 về chỉ số GII 2017 trong số các nước có thu nhập trung bình thấp.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng thông qua việc kiểm tra công tác CCHC sẽ thấy được những điểm còn hạn chế cần khắc phục để trên cơ sở đó tiếp tục điều chỉnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi tối đa cho cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của Đoàn công tác đồng thời khẳng định, những góp ý của Ban chỉ đạo sẽ được Bộ KH&CN tập trung thực hiện để công tác CCHC của Bộ trong thời gian tới có bước đi đúng hướng theo tinh thần cải cách của Chính phủ, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát huy tốt hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

alt

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ KH&CN, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC thời gian qua đã đạt nhiều kết quả cao.

alt

Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng với các kết quả về CCHC của Bộ KH&CN

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị ngành KH&CN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững thứ hạng; ưu tiên và triển khai quyết liệt công tác CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị… Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên của Đoàn công tác cần tiếp thu ý kiến đóng góp từ phía Bộ KH&CN để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Thiên Hà

 
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website