Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp

Email In PDF

Ngày 11/8/2017 tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự tài trợ của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước.

alt

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu: Giúp các nhà giáo dục, kinh doanh, khởi nghiệp hiểu rõ hơn về sáng tạo, phát triển năng lực sáng tạo cho người học, người lao động và tổ chức có liên quan; tạo lập mối quan hệ hợp tác giữa các nhà giáo dục, kinh doanh, khởi nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn các nghiên cứu và các mô hình sáng nghiệp trong lĩnh vực phát triển năng lực sáng tạo cho nguồn nhân lực ở Việt Nam. Hội thảo đã nhận được hơn 80 bài tham luận, trong đó có 21 bài nghiên cứu có khảo sát đánh giá thực trạng và thử nghiệm. Các bài viết đã tập trung vào 4 nội dung lớn: Lý luận và thực tiễn phát triển năng lực sáng tạo; sáng tạo, khởi nghiệp và sáng nghiệp; các điều kiện phát triển năng lực sáng tạo; giáo dục 4.0 - giáo dục của sáng tạo và sáng nghiệp.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày và cùng thảo luận một số tham luận: Mô hình trường đại học thông minh - dựa trên phát minh đổi mới tiếp cận cho Việt Nam; Các ý tưởng và mô hình sáng nghiệp, khởi nghiệp; Giáo dục loại hình sáng tạo nào? Xem xét lại các quan niệm về sáng tạo, văn hóa và xã hội; Quan niệm lại sáng tạo và mô hình chuyển đổi của giáo dục sáng tạo; Học sinh là những người sáng tạo: Lý thuyết và thực hành phát triển năng lực sáng tạo; Các phần mềm sáng tạo ICT.

Tin và ảnh: Vũ Hưng

 

 


 
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website