Phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025

Email In PDF

alt

Ngày 29/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị “Phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025”. Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Đạt cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho các trường đại học trên cả nước.

    Báo cáo tại Hội nghị cho biết, giai đoạn 2011-2016, số sản phẩm KH&CN từ khối các trường đại học chiếm hơn 2/3 trong tổng số của cả nước. Trong đó, các trường đại học thuộc khối kỹ thuật - công nghệ có đến 1.729 hợp đồng chuyển giao được ký kết thực hiện; các trường đại học trong khối nông - lâm - ngư - y có 570 sản phẩm được ứng dụng, với nhiều sản phẩm ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới; các trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn có những đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều kết luận được dùng làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết, hoạch định các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước… Tuy vậy, các cơ sở giáo dục đại học hiện nay vẫn tập trung nhiều vào công tác đào tạo, nên hoạt động KH&CN còn chưa tương xứng với tiềm năng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những giải pháp đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong các trường đại học để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong chương trình của Hội nghị, Bộ KH&CN và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2025 với nội dung: Hợp tác phát triển KH&CN nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ; đào tạo nhân lực KH&CN; thúc đẩy liên kết giữa trường đại học, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

alt

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ KH&CN dựa trên từng kiến nghị trong Hội nghị để xử lý những vướng mắc và lên kế hoạch cụ thể về những cơ chế, chính sách hỗ trợ các trường thúc đẩy hơn nữa hoạt động KH&CN thời gian tới. Bộ trưởng khẳng định, Bộ KH&CN sẵn sàng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học tăng cường kết nối viện, trường, doanh nghiệp, để hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tin và ảnh: LTH

 

 
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website