Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ

Email In PDF

alt

Ngày 7/7/2017, Bộ KH&CN đã tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc.

Trong Quý II/2017, Bộ KH&CN đã chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ ban hành các văn bản: Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hóa; Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030; Quyết định 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…
Bên cạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng, đặc biệt là chuỗi các sự kiện kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5). Một số sự kiện về KH&CN trong Quý II/2017 có thể kể đến là: Ngày 19/6/2017, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ KH&CN tăng 14 bậc so với năm 2015, đứng thức 3 trong bảng xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ (sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính); Công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2017, theo đó Việt Nam đã tăng hạng khá ấn tượng, từ vị trí số 59/128 năm 2016 lên vị trí số 47/127 năm 2017…
Theo kế hoạch, trong Quý III/2017, Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng như: Hội thảo khoa học thuộc chuỗi sự kiện Gặp gỡ Việt Nam 2017; Hội thảo Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Định; Hội trại khoa học Odyssey ASEAN+3 cho thiếu niên lần thứ 6 tại Hà Nội…

Tin và ảnh: VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website