Đẩy mạnh cải cách vì một nhà nước kiến tạo

Email In PDF

alt

Báo cáo thường niên kinh tế năm 2017 với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách vì một nhà nước kiến tạo” được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng có xu hướng chững lại, năng suất của nền kinh tế chậm cải thiện.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (Khóa XII) đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết tâm cũng như khả năng của Chính phủ trong việc cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ và hành động. Chính vì vậy, báo cáo thường niên kinh tế năm nay tập trung xem xét những vấn đề liên quan đến chủ đề cải cách thể chế nhằm hướng tới một nhà nước kiến tạo.
Báo cáo năm nay gồm 8 chương: Chương 1 - Tổng quan kinh tế thế giới năm 2016; Chương 2 - Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2016; Chương 3 - Cải cách thể chế để xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam; Chương 4 - Bảo vệ quyền tài sản của cá nhân, tổ chức đối với tài nguyên thiên nhiên phục vụ sản xuất nông nghiệp; Chương 5 - Hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu đổi mới thể chế: Trường hợp chính sách đầu tư trong Việt Nam - EU FTA; Chương 6 - Sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu và dịch chuyển chính sách tại Việt Nam; Chương 7 - Vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong việc nâng cao chất lượng thể chế tại địa phương; Chương 8 - Viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2017 và khuyến nghị chính sách.
Báo cáo thường niên kinh tế năm 2017 được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo công bố ngày 16/6/2017 dưới sự tài trợ của Viện Friedrich Foundation (Đức). Báo cáo là sản phẩm chính trong chương trình nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội về “Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam” do VEPR thực hiện. Tính đến năm 2017, VEPR đã công bố 9 báo cáo thường niên kinh tế. Đây là một trong những tài liệu được đánh giá là hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học và những ai quan tâm đến những vấn đề kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.

Tin và ảnh: Vũ Hưng

 

  
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech