Việt Nam - Nhật Bản ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chỉ dẫn địa lý

Email In PDF

alt

Ngày 2/6/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Công nghiệp thực phẩm (Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về chỉ dẫn địa lý (CDĐL).

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, tính đến ngày 31/5/2017, Việt Nam đã bảo hộ cho 55 CDĐL, trong đó có 49 CDĐL của Việt Nam, 6 CDĐL của nước ngoài. Trong số những sản phẩm quả của Việt Nam được bảo hộ CDĐL có rất nhiều sản phẩm tiềm năng, đã và đang xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản như: Xoài cát Hòa Lộc, thanh long Bình Thuận, vú sữa Lò Rèn… Tuy nhiên, Việt Nam chưa có CDĐL nào được bảo hộ tại Nhật Bản, cũng như chưa có CDĐL nào của Nhật Bản được bảo hộ tại Việt Nam. Nhằm thúc đẩy bảo hộ CDĐL tại hai nước, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản sẽ phối hợp triển khai một dự án thử nghiệm nhằm lựa chọn một số sản phẩm CDĐL của mỗi nước để tiến hành đăng ký bảo hộ và tham vấn lẫn nhau để hoàn thiện đơn cho những chỉ dẫn này; cung cấp thông tin về kết quả thẩm định đơn CDĐL; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các CDĐL được bảo hộ tại mỗi nước; trao đổi các đoàn cán bộ phụ trách quản lý CDĐL giữa hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, thông tin liên quan đến các chính sách về CDĐL; nâng cao nhận thức của công chúng về CDĐL thông qua các triển lãm, trưng bày chung về CDĐL...
Phát biểu tại Lễ ký, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng lực nội tại của mỗi cơ quan. Thông qua Bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết quả xử lý công việc chuyên môn, qua đó thúc đẩy việc bảo hộ và quản lý CDĐL tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thương mại các sản phẩm mang CDĐL và góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước.

Tin và ảnh: CM&MH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website