Tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài cho các tổ chức KH&CN

Email In PDF

alt

Ngày 08/05/2017, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, KH&CN (FIRST) đã ký thỏa thuận tài trợ cho các đơn vị thụ hưởng thuộc hợp phần 1A - Chuyên gia giỏi nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thực hiện các đề xuất cụ thể như sau:

Hợp tác nghiên cứu sàng lọc dược liệu có tác dụng ngăn ngừa/hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm trí nhớ và cơ chế tác dụng (Viện Dược liệu); Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite nhiệt dẻo gia cường CFRTP/PEEK vào chế tạo cấu trúc vệ tinh nhỏ ở Việt Nam (Trung tâm vệ tinh Quốc gia); Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam (Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm - Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ); Phát triển cổng thông tin điện tử NeuroDrug Design ứng dụng trong thiết kế và tổng hợp các phối tử dùng trong chuẩn đoán hình ảnh não bộ và dẫn truyền thuốc cho các bệnh thoái hoá thần kinh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); Tăng cường năng lực xây dựng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua chuyển giao tri thức từ chuyên gia giỏi nước ngoài (Viện Chiến lược Chính sách KH&CN); Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chị thị phân tử (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Phát triển quy trình công nghệ thiết kế tổng hợp và chế tạo một số vật liệu hữu cơ quang điện trên cơ sở các dẫn xuất của Silole (Đại học Sư phạm Hà Nội).
Dự án FIRST là dự án đầu tiên do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo. Một trong những hợp phần quan trọng của dự án là khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cho các tổ chức KH&CN công lập hoặc tư nhân, nhằm khuyến khích các nhà khoa học giỏi nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) về Việt Nam hợp tác với các nhà khoa học và doanh nghiệp ở Việt Nam. Họ cũng được khuyến khích đầu tư tại Việt Nam. Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là các dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác giữa các tổ chức KH&CN trong nước với các chuyên gia giỏi nước ngoài. Mạng lưới nghiên cứu xuất sắc được tăng cường và các chính sách sử dụng các nguồn lực ngân sách nhà nước để tiếp tục thu hút các chuyên gia giỏi và người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ là kết quả đầu ra của Tiểu hợp phần này.

Tin và ảnh: MN

 

 


  

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech