Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh

Email In PDF

alt

Trước xu thế tăng trưởng bền vững, vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là phải xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia gắn với các tiêu chí về sản phẩm xanh, thương hiệu xanh. Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình thương hiệu quốc gia năm 2017, chào mừng Ngày thương hiệu Việt Nam (20/4), ngày 19/4/2017 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh” nhằm thúc đẩy các thương hiệu Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Với 4 chủ đề chính, bao gồm: Xu hướng trên thế giới và định hướng về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; khuynh hướng tiêu dùng xanh; chất lượng xanh - vũ khí mềm để thương hiệu chiến thắng; kinh nghiệm phát triển thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất xanh, Hội thảo nêu ra những nhu cầu, vấn đề thực tiễn cấp thiết đối với việc xây dựng thương hiệu xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam; trao đổi về các chính sách hỗ trợ, đề xuất các giải pháp để các doanh nghiệp phát triển bền vững. Chương trình cũng tạo cơ hội cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tin và ảnh: Phong Vũ

 

 


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website