BIPP mở đợt tài trợ cho dự án thử nghiệm hoặc nâng cao năng lực

Email In PDF


Hợp phần Quỹ InnoFund thuộc Dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) bắt đầu nhận hồ sơ đề xuất xin tài trợ năm 2017 cho các đối tượng là: cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp… có dự án thử nghiệm hoặc dự án nâng cao năng lực nghiên cứu. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất xin tài trợ từ 6/3 đến 21/4/2017. Các dự án được lựa chọn sẽ nhận được khoản tài trợ không hoàn lại từ 15.000 đến 25.000 EUR. Thông tin chi tiết về đợt tài trợ này được đăng tải trên website: www.bipp.vn.

BIPP là dự án do Bộ KH&CN quản lý với sự hỗ trợ tài chính từ Vương quốc Bỉ.  Dự án được triển khai với mục tiêu hỗ trợ Bộ KH&CN xây dựng một môi trường hài hòa cho các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ trên cơ sở hoàn thiện khung pháp lý và tạo cơ chế gắn kết cho việc thành lập, vận hành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ tại Việt Nam. Dự án gồm 4 hợp phần: củng cố khung pháp lý hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, vườn ươm doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam; hỗ trợ thí điểm 2 vườn ươm doanh nghiệp KH&CN ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; vận hành Quỹ Innofund hỗ trợ các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; thiết lập, vận hành khung theo dõi và đánh giá các kết quả dự án. Trong đó, mục tiêu của Quỹ Innofund là tài trợ không hoàn lại đối với các tổ chức, các nhân có dự án ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tốt và khả thi.

Tin: MN

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech