15/1/2017: Trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5

Email In PDF

16 công trình/cụm công trình KH&CN tiêu biểu sẽ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước vào tối ngày 15/1/2017, tại Hà Nội. Trong đó, 9 công trình đặc biệt xuất sắc được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 công trình xuất sắc được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước.

Các công trình/cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN có giá trị cao về KH&CN, hiệu quả kinh tế xã hội, có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều công trình có các tác giả tuổi đời còn rất trẻ như công trình “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam”.
Ban tổ chức Giải thưởng cho biết, các Hội đồng chuyên ngành với 200 nhà khoa học đã làm việc nghiêm túc, tâm huyết, đánh giá khách quan các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng. Các công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng và trình Hội đồng cấp nhà nước gồm 61 công trình, trong đó có 17 công trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 44 công trình xét tặng Giải thưởng Nhà nước.
Cùng với nhiều hình thức tôn vinh khác của Đảng và Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là một hình thức tôn vinh cao quý nhất đối với những đóng góp của các nhà khoa học. Đây được xem là phần thưởng danh giá nhất đối với các nhà khoa học Việt Nam.
Tính đến năm 2016, qua 4 đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (1996, 2000, 2005, 2010), Chủ tịch nước đã Quyết định trao tặng cho 216 công trình/cụm công trình KH&CN. Trong đó có 82 công trình/ cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 134 công trình/cụm công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Tin: MN
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website