Vĩnh Long: Cơ giới hoá ngành trồng lác

Email In PDF

110 vinhlong

Đó là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thu hoạch lác và thiết bị sấy lác ở tỉnh Vĩnh Long” vừa được Hội đồng KH&CN (Hội đồng) tổ chức họp nghiệm thu vừa qua; PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn - Giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Đề tài do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì thực hiện, PGS.TS Cao Hùng Phi làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thu hoạch, thiết bị chẻ và thiết bị sấy lác đảm bảo hiệu quả về năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện tỉnh Vĩnh Long. Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công 03 thiết bị hỗ trợ người nông dân vùng trồng lác xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long: (1) Thiết bị thu hoạch lác hoạt động tốt nhất đối với cây lác đứng, có chiều cao dưới 1,5 m: Năng suất đạt 0,18-0,26 ha/h, tỷ lệ chất gốc 3,5-4,5%, độ cao gốc cắt 40–80 mm, tỷ lệ hư gốc 18-35%; (2) Thiết bị chẻ lác cho chất lượng đồng đều sau khi chẻ, năng suất đạt 125–140 kg/h, tỷ lệ lác bị lỗi 3-5%; (3) Thiết bị sấy lác quy mô hộ gia đình với năng suất đạt 150 kg/mẻ, nhiệt độ sấy 70oC, thời gian sấy 5–8 h (phơi truyền thống 2-3 ngày), chất lượng lác sau khi sấy cao hơn phơi truyền thống về độ đồng đều, màu sắc và dai bền.

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu nghiêm túc trong triển khai thực hiện, bám sát đề cương, hoàn thành đạt mục tiêu, nội dung đề ra; sản phẩm giao nộp đủ, đạt theo hợp đồng; đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần giúp cơ giới hoá ngành trồng lác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung… Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài cần bổ sung hoàn chỉnh báo cáo tổng kết theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Đặc biệt, làm rõ các thông số thiết kế kỹ thuật của các chi tiết máy, đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn quốc tế; chú ý bổ sung các giải pháp, dự án nhằm làm rõ kiến nghị tiến hành nội dung nghiên cứu hoàn thiện các thiết bị cũng như chuyển giao kết quả đề tài; thực hiện đăng ký lưu giữ theo đúng quy định.

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt.

(Sở KH&CN Vĩnh Long)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech