Lạng Sơn: Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn

Email In PDF

137 langson

Vừa qua, Sở KH&CN Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do PGS.TS Lê Tất Khương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thực hiện. Dự án được thực hiện trong 3 năm (2017-2020).

 

Nội dung điều tra, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, đất đai và thực trạng sản xuất cây ăn quả có múi (cam, bưởi): Đã hoàn thành việc điều tra điều kiện đất đai, khí hậu huyện Bắc Sơn và điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cây có múi (cam, bưởi) vùng dự án.

Nội dung đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cam, bưởi chất lượng cao: Đã bố trí thí nghiệm trên 180 cây cam (V2, CS1, CT36) tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn và 180 cây bưởi (bưởi Diễn, Da Xanh, Bưởi đường Xuân Vân) tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn  và theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống cam, bưởi.

Nội dung nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật thâm canh để hoàn thiện quy trình sản xuất cam, bưởi: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoanh vỏ đến năng suất bưởi và Nghiên cứu bón bổ sung đậu tương để nâng cao chất lượng cam, bưởi. Được thực hiện trên 150 cây, tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

Nội dung Xây dựng mô hình: Thực hiện xây dựng các mô hình vườn giống gốc tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, với 60 cây cam; 50 cây bưởi; Thực hiện xây dựng mô hình trồng mới cam, bưởi theo hướng thâm canh, quy mô 2 ha cam (600 cây/ha) và 2 ha (500 cây/ha) bưởi tại các xã Nhất Tiến, Đồng Ý và Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn; Thực hiện xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp bưởi, cam trong thời kỳ kinh doanh quy mô 1 ha cam (cây trên 4 năm tuổi) và 1 ha bưởi (cây trên 8 năm tuổi) tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

Sau khi nghe báo cáo nội dung các công việc đã thực hiện, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế thí nghiệm và mô hình của dự án tại các xã Nhất Tiến và Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và các ý kiến trao đổi thảo luận của các thành viên, đoàn kiểm tra đánh giá dự án đã tổ chức triển khai tốt các nội dung tại hiện trường nghiên cứu. Các thí nghiệm và mô hình có tỷ lệ cây sống trên 90%. Mô hình thí nghiệm được thiết kế, bố trí đúng phương pháp và xây dựng theo đúng nội dung, kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị Nhóm nghiên cứu tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, hiệu quả của các thí nghiệm, mô hình và thực hiện các nội dung của dự án theo quy định.

(Sở KH&CN Lạng Sơn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech