Cà Mau: Nuôi sò huyết kết hợp tôm sú trong vuông nuôi quảng canh tại xã Đất Mới, Hiệp Tùng và Hàng Vịnh huyện Năm Căn

Email In PDF

Vừa qua, Sở KH&CN Cà Mau đã tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh dự án “Nuôi sò huyết kết hợp tôm sú trong vuông nuôi quảng canh tại xã Đất Mới, Hiệp Tùng và Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn chủ trì thực hiện, Kỹ sư Trương Quốc Tuấn làm chủ nhiệm.

 

Dự án được triển khai từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018 với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó 600 triệu đồng từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ, 600 triệu đồng là vốn đối ứng. Kết quả dự kiến của dự án là Hoàn thiện kỹ thuật nuôi sò huyết kết hợp trong ao nuôi tôm phù hợp với điều kiện của huyện Năm Căn; có 1 bài báo được đăng trên tạp chí của tỉnh hoặc Trang thông tin Sở KH&CN Cà Mau; dự kiến năng suất sẽ đạt trung bình 2 tấn/ha/vụ, kích cở thu hoạch đạt 70 con/kg; tiêu chuẩn đạt  chất lượng sò thương phẩm…

Tham gia đánh giá tại Hội đồng, các thành viên nhất trí thông qua dự án. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án cần bổ theo yêu cầu của Hội đồng.

(Sở KH&Cn Cà Mau)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech