Đà Nẵng: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đối với Viện KH&CN Bách khoa Đà Nẵng

Email In PDF

97 danang

Vừa qua, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số 02/2018 cho Viện KH&CN Bách khoa Đà Nẵng.

 

Viện KH&CN Bách khoa Đà Nẵng là đơn vị do Đại học Đà Nẵng thành lập theo Quyết định thành lập số 1534/QĐ-ĐHĐN ngày 4/5/2017, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là đơn vị trực tiếp quản lý.

Trụ sở chính của Viện đặt tại 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Người đứng đầu tổ chức là ông Đào Ngọc Thế Lực.

Lĩnh vực hoạt động của Viện bao gồm:

Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học công nghệ trong các lĩnh vực thuộc các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

Ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;

Đào tạo, tư vấn và thiết kế các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học công nghệ;

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Bách khoa và Đại học Đà Nẵng.

Viện KH&CN Bách khoa Đà Nẵng đã đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng, Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN số 02/2018 ngày 8/6/2018.

(Sở KH&CN Đà Nẵng)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech