Phú Yên: Nghiên cứu bảo tồn, hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm 2 loài lan kim tuyến

Email In PDF

67 phuyen

Vừa qua, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thử nghiệm 2 loài lan kim tuyến (Anoetochilus spp và loài bản địa) tại Phú Yên”. Hội đồng do ThS Lê  Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS Nguyễn Trọng Lực làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Nhóm chủ nhiệm đã tiến hành thu thập thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái cây lan kim tuyến; bảo tồn được 5 giống lan kim tuyến (2 giống bản địa và 3 giống được nhập từ địa phương khác); hoàn thiện quy trình nhân giống cây lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật; xây dựng quy trình ra ngôi lan kim tuyến; bước đầu xây dựng được quy trình trồng lan kim tuyến tại Trạm thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang (huyện Phú Hòa); tổ chức sản xuất thử nghiệm 15.000 cây lan kim tuyến và trồng thử nghiệm tại Trạm thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang. Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại Khá.

Lan kim tuyến là đối tượng trong danh mục đề án khung bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 25/3/2015. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; cung cấp cơ sở dữ liệu và cơ sở khoa học để đưa ra sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, việc ứng dụng quy trình công nghệ vi nhân giống để tạo sản phẩm hàng hóa cây giống sạch bệnh, chất lượng cao phục vụ trồng thử nghiệm sản xuất và kinh doanh cây dược liệu lan kim tuyến tại Phú Yên.

(Sở KH&CN Phú Yên)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech