Khánh Hòa: Hội nghị phổ biến quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Email In PDF

146 khanhhoa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trêm địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đây là Quyết định thay thế Quyết định 24/2011/QĐ-UBND).

 

Để giúp các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện và quản lý nhiệm vụ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt nội dung Quy định này, vừa qua, Sở KH&CN Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tham dự Hội nghị có gần 40 đại biểu đại diện của các cơ quan/đơn vị có liên quan đến quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Tại Hội nghị, Bà Tô Hồng Nhung - Phó Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở đã phổ biến các nội dung chính của Quy định như: Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh; Yêu cầu đối với việc xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và điều kiện của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Hội đồng KH&CN cấp cơ sở, tổ thẩm định; Quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và quản lý việc tổ chức thực hiện; Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Đăng ký, lưu giữ và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và một số quy định chung khác. 

Tại Hội nghị, Ông Phạm Cao Cường - Phó Giám đốc Sở và Bà Tô Hồng Nhung - Phó Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở cũng đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan cùng với các đại biểu tham dự.

(Sở KH&CN Khánh Hòa)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech