Quảng Trị: Xây dựng khung đánh giá Bộ chỉ thị môi trường ven biển

Email In PDF

86 qtri

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài khoa học do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đề tài: Xây dựng khung đánh giá Bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị. Đề tài do TS Nguyễn Trường Khoa làm chủ nhiệm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

 

Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, xây dựng được khung đánh giá cho Bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị, đảm bảo: Sử dụng để thu thập, đánh giá được thông tin, dữ liệu một cách cô đọng, có độ tin cậy cao về hiện trạng môi trường vùng ven biển giúp các các sở, ban, ngành định hướng tốt hơn các hoạt động bảo vệ môi trường địa phương; Ứng dụng để đánh giá môi trường nhằm hỗ trợ cho công tác khôi phục sinh kế và chuyển đổi sinh kế cho người dân tại địa bàn 16 xã, thị trấn ven biển tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đơn vị thực hiện đề tài đã tiến hành khảo sát khả năng thu thập thông tin; Lập danh mục chỉ thị môi trường ven biển; Xây dựng mẫu phiếu chỉ thị môi trường và phương pháp đánh giá chỉ thị môi trường ven biển; Tổ chức 2 hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia;  Hoàn thiện khung đánh giá, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề tài đã xây dựng được khung bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị gồm 41 chỉ thị chính, 112 chỉ thị thứ cấp. Khung bộ chỉ tiêu môi trường (CTMT) này không chỉ phù hợp với thực tế của địa phương, mà còn hỗ trợ thuận lợi công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng Trị; xây dựng được mẫu phiếu CTMT dùng chung cho tất cả các CTMT thuộc khung bộ CTMT ven biển nói riêng và bộ CTMT tỉnh Quảng Trị nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng bộ CTMT tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng đã đánh giá rất cao kết quả đạt được của đề tài, khung bộ CTMT đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cần thiết, phục vụ thuận lợi công tác quản lý môi trường ở địa phương. Các thành viên hội đồng đã nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài.

(Sở KH&CN Quảng Trị)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech