Đắk Lắk: Tuyển chọn giống và chuyển giao các biện pháp canh tác tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mía cho vùng đồng bào dân tộc huyện M’Đrắk

Email In PDF

175 daklak

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh: “Tuyển chọn giống và chuyển giao các biện pháp canh tác tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mía cho vùng đồng bào dân tộc huyện M’Đrắk - tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là ThS Nguyễn Văn Chinh.

 

Mục tiêu của đề tài là tuyển chọn được giống mía và chuyển giao các biện pháp canh tác tổng hợp phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai và phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào dân tộc nhằm nâng cao năng suất mía nói riêng, sản xuất nông nghiệp nói chung, chuyển phương thức sản xuất từ truyền thống sang sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống và ổn định kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc huyện M’Đrắk - tỉnh Đắk Lắk.

Qua quá trình nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Kết quả khảo nghiệm 4 giống mía: LK 92-11; K95-156; K95-84 và giống đối chứng K88-92 cho cả vụ tơ và vụ gốc 1 trên cả 3 loại cho thấy: Năng suất của 2 giống mía K95-156 và K95-84 đạt >100 tấn/ha và đạt trữ đường >11CCS trong điều kiện không tưới; Sử dụng phân bón cho 3 loại đất: 240N + 127,5 P2O5 + 240N + 225K + 750kg vôi bột + vùi lá mía. Đề tài đã chọn 2 giống mía K95-156 và K95-84 để xây dựng 3 mô hình tại thôn 3 - xã Ea Pil (trên đất xám), thôn 5 - xã Cư Bao (đất đỏ vàng trên đá phiến sét), thôn 7 - xã Krông Á (đất đỏ vàng trên đá granít). Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã chuyển giao quy trình canh tác mía hiệu quả, phù hợp cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện, Hội đồng nghiệm thu cũng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Hội đồng cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại Khá.

(Sở KH&CN Đắk Lắk)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech