Khánh Hòa: Ứng dụng quy trình thâm canh cây cà phê kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp với điều kiện canh tác huyện Khánh Sơn

Email In PDF

165 khanhhoa

Vừa qua, đề tài “Ứng dụng quy trình thâm canh cây cà phê kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm phù hợp với điều kiện canh tác huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện (KS Lê Đặng Công Toại làm chủ nhiệm) đã được Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tiến hành nghiệm thu, kết quả xếp loại đạt.

 

Qua thời gian thực hiện từ tháng 10/2015 - 2/2018, đề tài đã xây dựng thành công 2 mô hình thâm canh cây cà phê; 2 hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước quy mô  1 ha/mô hình; Ứng dụng thành công 1 bộ điều khiển trung tâm; Tập huấn chuyển giao công nghệ cho 50 học viên.

Đề tài cũng đã Khảo sát, đánh giá được thực trạng canh tác cà phê của nông dân Khánh Sơn, cung cấp những cơ sở, luận cứ xác đáng cho công tác nghiên cứu hoặc chính sách chiến lược phát triển cây cà phê tại huyện Khánh Sơn sau này.

Kết quả của đề tài đã hiệu chỉnh, cải tiến một số điểm kỹ thuật trong công nghệ tưới tiết kiệm phù hợp hơn với điều kiện tại Khánh Sơn; đưa ra quy trình canh tác hiệu quả cây cà phê tại Khánh Sơn, giúp tăng thu nhập và hướng đến nghề sản xuất cà phê bền vững trên địa bàn.

(Sở KH&CN Khánh Hòa)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech