Bạc Liêu: Họp Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018

Email In PDF

155 baclieu

Vừa qua, Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 do ông Huỳnh Minh Hoàng - Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng đã họp để thẩm định các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

 

Hội đồng tổ chức đánh giá 4/4 đề xuất nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng, kết quả có 4/4 đề xuất được Hội đồng đánh giá Đạt, đó là các nhiệm vụ: (1) Ứng dụng chế phẩm sinh học EM trong mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, (2) Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, (3) Xây dựng mô hình Biogas composite xử lý chất thải trong nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, (4) Tuyên truyền, phổ biến kết nối cung cầu công nghệ và tư vấn chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng, các chủ nhiệm nhiệm vụ sẽ hoàn chỉnh lại thuyết minh, dự trù kinh phí gửi Hội đồng thẩm định kinh phí cho từng nhiệm vụ.

(Sở KH&CN Bạc Liêu)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech