Quảng Bình: Nghiên cứu sinh thái và phân bố thể loài Bách xanh đá tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Email In PDF

Vừa qua, Sở KH&CN Quảng Bình đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu sinh thái và phân bố thể loài Bách xanh đá (Calocerus rupestris) tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”. Nhiệm vụ do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện.

 

Bách xanh đá là một trong 14 loài thuộc ngành Hạt trần (Pinophyta) khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, trong ngành này có một số loài quan trọng như Thông nàng, Hoàng đàn giả, Kim giao núi đá, Thông tre lá dài, Đỉnh tùng Vân Nam. Bách xanh đá thuộc họ Hoàng đàn nằm trong nhóm IIA, Nghị định 32/2006/NĐ-CP, được Sách đỏ IUCN xếp tình trạng bảo tồn EN (nguy cấp).

Mục tiêu hướng đến của nhiệm vụ là nghiên cứu đặc điểm sinh thái và hiện trạng phân bố của loài Bách xanh đá (Calocerus rupestris) được xác định trong phạm vi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và bảo tồn nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ đe dọa lên quần thể và loài. Trong đó,  nghiên cứu hiện trạng quần thể loài Bách xanh đá tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xác định về quy mô, phạm vi, điều kiện tự nhiên; Đặc điểm sinh học và sinh thái cơ bản của loài Bách xanh đá được nghiên cứu nhằm nắm bắt các đặc tính của loài; Các yếu tố gây suy thoái quần thể loài được đánh giá qua đó có biện pháp căn thiệp hiệu quả; Áp dụng GIS và RS để xây dựng hệ thống quản lý bằng công nghệ nâng cao hiệu quả trong  bảo tồn loài.

Sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, Hội đồng đã tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý và tiến hành bỏ phiếu, kết quả 7/7 phiếu thông qua cho thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong thuyết minh như: cần bổ sung nghiên cứu hệ sinh thái rừng; Nêu rõ sự phân bố và mật độ phân bố của loài Bách xanh đá; Bổ sung phần vẽ trắc độ đứng và trắc độ ngang trong điều tra cấu trúc tầng thứ trong điều tra tái sinh.

(Sở KH&CN Quảng Bình)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website