Sơn La: Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN năm 2017

Email In PDF

244 sonla

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2017. Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và sản phẩm nghiên cứu chuyển giao thuộc Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc (2013-2017).

 

Dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh. Ông Phạm Quang An - Giám đốc Sở KH&CN khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Sở KH&CN Ông Phạm Quang An đã bàn giao 13 hồ sơ kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc (2013-2017) và 21 nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu trong năm 2017 cho các đơn vị: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đại học Tây Bắc… Các nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực. Điển hình như: “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện Chị thị số 25-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La”; “Nghiên cứu, điều tra đánh giá để phát triển vùng trồng cam, quýt tỉnh Sơn La”; “Đánh giá hiệu quả làm cơ sở cho mở diện mô hình tưới nhỏ giọt bằng công nghệ Israel vào sản xuất thâm canh cà phê tại Sơn La”…

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ông Phạm Quang An đề nghị các đơn vị nhận bàn giao có phương án triển khai nhân rộng và hàng năm báo cáo kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN, từng bước đưa KH&CN trở thành lực lượng sản xuất then chốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

(Sở KH&CN Sơn La)

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech