Ninh Thuận: Nghiệm thu dự án xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Cà Ná

Email In PDF

Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cà Ná” diễn ra vừa qua, đây là hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cà Ná” do Công ty sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện thời gian từ 10/2016-12/2017.

 

Qua 15 tháng triển khai, dự án đã triển khai các nội dung và sản phẩm đề ra theo thuyết minh cụ thể tiêu biểu như: Đã xây dựng được báo cáo chuyên đề về kết quả phân tích mô tả cảm quan cho sản phẩm nước mắm Cà Ná và chuyên đề về chuyên đề về kết quả phân tích chỉ tiêu hóa lý cho sản phẩm nước mắm Cà Ná, Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Nước mắm Cà Ná” phục vụ cho việc nộp đơn và đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận. Sản phẩm nước mắm Cà Ná đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ chính thực tại Quyết định số 50291/QĐ-SHTT ngày 26/7/2017.

Việc xây dựng quản lý và phát triển thành công NHCN cho sản phẩm “Nước mắm Cà Ná” góp phần đưa sản phẩm này trở thành một trong những thương hiệu được kể đến đầu tiên khi nhắc về Thuận Nam, về Ninh Thuận, giúp nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm đặc trưng của tỉnh, góp phần đưa các sản phẩm nước mắm Cà Ná đến nhiều vùng miền trên cả nước, đa dạng hóa nguồn cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng cho người dân. Bảo tồn và nâng cao danh tiếng cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, góp phần vào việc xây dựng hệ thống các sản phẩm phục vụ cho việc phát triển du lịch của huyện Thuận Nam nói riêng và của tỉnh Ninh Thuận nói chung, hình thành mạng lưới chuyên gia hoạt động để hỗ trợ, phổ biến và hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện các chính sách, bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của từng địa phương. Kết quả của Dự án cũng mang lại hiệu quả xã hội khi đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm đúng chất lượng và đảm bảo về an toàn thực phẩm.

Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả dự án với mức đánh giá “Đạt yêu cầu”. Kết quả nghiệm thu và các sản phẩm thực hiện của dự án làm cơ sở để phát triển nhân rộng việc quản lý khai thác nhãn hiệu chứng nhận trong thời gian tới.

(Sở KH&CN Ninh Thuận)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech