Cà Mau: Nghiệm thu dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể cá Khoai thị trấn Cái Đôi Vàm

Email In PDF

Vừa qua, tại Sở KH&CN Cà Mau, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu Dự án "Xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) cá Khoai thị trấn Cái Đôi Vàm - Cà Mau" do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN Cà Mau làm đơn vị chủ trì, ông Đinh Hùng Anh làm chủ nhiệm dự án, ông Phan Tấn Thanh - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi nghiệm thu.

 

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm dự án cũng đã trình bày rõ về các nội dung đã được hoàn thành và những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn thực hiện. Dự án đã thực hiện được các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng NHTT sản phẩm “Cá Khoai Cái Đôi Vàm - Cà Mau” được cấp giấy chứng nhận; phối hợp địa phương xây dựng quy chế, quy trình, mô hình, vận hành, khai thác sản phẩm; triển khai thực hiện thí điểm một số nội dung quản lý, khai thác và phát triển NHTT sản phẩm “Cá Khoai Cái Đôi Vàm - Cà Mau”.

Qua nội dung trình bày báo cáo, Hội đồng nghiệm thu cũng đánh giá nhận xét, đóng góp các ý kiến về quá trình nghiên cứu của nhóm thực hiện dự án. Dự án dã triển khai rất tốt, đúng yêu cầu về nội dung, mang tính khoa. Đặc biệt với sự quản lý tốt nhãn hiệu tập thể sẽ mang lại những giá trị về mặt bảo tồn vùng sinh thái trong sản xuất của địa phương. Hoạt động này sẽ góp phần cải thiện, thúc đẩy và đóng góp tích cực trong quá trình phát triển huyện Phú Tân.

Hội đồng KHCN cấp tỉnh đồng ý nghiệm thu dự án, xếp loại: Khá.

(Sở KH&CN Cà Mau)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech