Quảng Trị: Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống cà phê và xây dựng mô hình vườn ươm cây giống cà phê chè trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Email In PDF

133 qtri

Vừa qua, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì xem xét, đánh giá, chấm điểm hồ sơ tham gia đăng ký giao trực tiếp đối với đề tài khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống cà phê và xây dựng mô hình vườn ươm cây giống cà phê chè trên địa bàn huyện hướng Hóa. Đề tài do ông Trần Cẩn chủ nhiệm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện.

 

Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học để xây dựng, tuyển chọn các giống cà phê chè có triển vọng nhất và chuyển giao cho nông dân áp dụng nhân rộng mô hình khi tái canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập, góp phần phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại hội đồng, đơn vị thực hiện đã trình bày các nội dung sẽ triển khai và dự kiến sản phẩm của đề tài. Theo đó, đơn vị sẽ thực hiện các nội dung: Đánh giá hiện trạng sản xuất cà phê chè tại Quảng Trị; Đánh giá hiện trạng thổ nhưỡng trồng cà phê tại huyện Hướng Hoá; Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình khảo nghiệm, so sánh một số giống cà phê chè triển vọng có năng suất, chất lượng cao, phù hợp tại địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, dự kiến các giống cà phê mới tham gia khảo nghiệm là giống: TN1, TN2, THA1, Catimor chọn lọc tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống mới và giống Catimor tại địa phương làm đối chứng. Dự kiến địa điểm lựa chọn triển khai 2 mô hình tại Hướng Phùng và Khe Sanh. Diện tích khảo nghiệm dự kiến 0,5 ha/điểm/xã.

Hội đồng đánh giá chủ nhiệm nhiệm vụ và đơn vị chủ trì đã chuẩn bị nội dung và trình bày thuyết minh nhiệm vụ nghiêm túc, khoa học. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm và đơn vị chủ trì bổ sung, chỉnh sửa các nội dung: Sản phẩm của đề tài cần tập trung nghiên cứu để chọn được một giống mới phù hợp với điều kiện tại địa phương; Bố trí vườn ươm giống cà phê Catimor chất lượng tốt, sạch bệnh; Nghiên cứu trồng xen cây trồng phụ vào mô hình như cây bơ, cây tiêu giống chất lượng.

(Sở KH&CN Quảng Trị)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech