Nghệ An: Bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Email In PDF

122 nghean

Trong khuôn khổ đề tài KH&CN cấp tỉnh "Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2005-2015", vừa qua, Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh".

 

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Sở KH&CN - ông Trần Quốc Thành, chủ trì Hội thảo cùng các Chuyên gia về khoa học luận và đánh giá nghiên cứu khoa học; Các nhà quản lý KH&CN có kinh nghiệm; Các nhà nghiên cứu và sáng chế và các doanh nghiệp và đại diện cho những người ứng dụng và thụ hưởng kết quả ứng dụng KH&CN…

Hội thảo có nội dung bàn về những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm xung quanh bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm  vụ KH&CN cấp tỉnh, bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá; Phương pháp đánh giá; Quy trình đánh giá; Bộ mẫu biểu thống kê, khảo sát, điều tra, đánh giá.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh báo cáo đề dẫn và các bài tham luận của các Chuyên gia về khoa học luận và đánh giá nghiên cứu khoa học; Các nhà quản lý KH&CN có kinh nghiệm. Đồng thời, đưa ra các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nhằm giúp Ban chủ nhiệm có cách nhìn tổng quan hơn và phù hợp hơn trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá. Qua đó, giúp Ban Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện Đề tài hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả đề tài KH&CN cấp tỉnh "Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2005-2015".

(Sở KH&CN Nghệ An)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech