Hà Tĩnh: Nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm cá trắm giòn, chép giòn bằng lồng nhựa trên hồ chứa tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang

Email In PDF

191 hatinh

Từ kết quả được đánh giá tại Hội thảo khoa học thuộc dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm một số loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao bằng công nghệ lồng nhựa HDPE chi phí thấp trên hồ chứa tại Hà Tĩnh”. Vừa qua, Hội đồng KHCN chuyên ngành đã tổ chức họp xét duyệt và đồng ý cho Công ty TNHH Quang Huy HT triển khai dự án nhân rộng tại hồ chứa xã Ân Phú, huyện Vũ Quang.

 

Mục tiêu của dự án: Đào tạo, tập huấn cho 5 cán bộ kỹ thuật và 2 người dân nắm vững và làm chủ quy trình nuôi thương phẩm cá Trắm giòn, Chép giòn trong lồng nhựa HDPE chi phí thấp trên hồ, đập lớn; xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm với quy mô 1.000m3 , tỷ lệ sống đạt trên 80%; hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi trên hồ, đập lớn tại huyện Vũ Quang.

Hội đồng đã nhất trí cho triển khai dự án, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm dự án phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, như: Đánh giá chất lượng cá Trắm giòn, Chép giòn; nêu rõ tính hiệu quả kinh tế và hoàn thiện quy trình nuôi trước khi dự án kết thúc.

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech