Kon Tum: Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

Email In PDF

191 kontum

Vừa qua, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN thường xuyên theo chức năng do Giám đốc Sở KH&CN Kon Tum làm Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá, nghiệm thu thực tế 2 nhiệm vụ KH&CN bổ sung cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện trong năm 2016 gồm: Nhiệm vụ “Xác định thành phần dược liệu, công dụng và định danh mẫu “Sâm đá” trên địa bàn tỉnh Kon Tum” do KS Lê Tất Huy làm chủ nhiệm; nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống in vitro Lan Thạch Hộc Tía (Dendrobium oficinale Kimura et Migo)” do ThS Lê Thị Lệ Hằng làm chủ nhiệm.

 

Tại buổi làm việc, các chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo với Hội đồng về quá trình nghiên cứu và kết quả đạt được của nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ “Xác định thành phần dược liệu, công dụng và định danh mẫu “Sâm đá” trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, qua 2 năm tiến hành nghiên cứu 1 loài trong số 3 loài cây Sâm đá (tên gọi địa phương), đến nay, đã định danh được tên khoa học của cây Sâm đá, xác định một số thành phần dược liệu có trong cây và công dụng của nó, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân không được khai thác, sử dụng cây để làm thuốc trước khi các cơ quan chuyên môn có những nghiên cứu sâu hơn về thành phần dược lý của cây.

Đối với nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống in vitro Lan Thạch Hộc Tía”, mục tiêu của đề tài này là ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống in vitro Lan thạch Hộc Tía nhằm chủ động nguồn giống, thay thế dần nguồn giống khai thác từ tự nhiên, góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát triển loài lan quý có giá trị dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Qua 12 tháng triển khai thực hiện, đến nay, chủ nhiệm nhiệm vụ đã xây dựng được 2 quy trình: Quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro Lan Thạch Hộc Tía và Quy trình kỹ thuật chăm sóc Lan Thạch Hộc Tía ngoài vườn ươm; nhân giống được 300 bình chồi Lan Thạch Hộc Tía, chuyển ra vườn ươm 5.000 cây Lan Thạch Hộc Tía.

Qua kiểm tra thực tế, Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của 2 nhiệm vụ, đồng thời đề nghị chủ nhiệm 2 nhiệm vụ hoàn thiện Báo cáo tổng kết theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục nghiên cứu/ứng dụng kết quả nghiên cứu của 2 nhiệm vụ vào sản xuất và đời sống.

(Sở KH&CN Kon Tum)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech