Cần Thơ: Phân tách, định danh và đánh giá hoạt tính kháng cỏ dại của các hợp chất hóa học trong cây mai dương

Email In PDF

181 cantho

Vừa qua, Sở KH&CN TP Cần Thơ đã tổ chức hội đồng tuyển chọn đề tài “Phân tách, định danh và đánh giá hoạt tính kháng cỏ dại của các hợp chất hóa học trong cây mai dương (Mimosa pigra L.)” do TS Đỗ Tấn Khang làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

 

Đề tài được thực hiện trong 24 tháng (1/2018-12/2019) nhằm mục tiêu: Phân tách và định danh các hợp chất hóa học trong các bộ phận (rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt) của cây mai dương; xác định khả năng ức chế nảy mầm và phát triển một số loại cỏ dại ở ĐBSCL trong phòng thí nghiệm và nhà lưới; xây dựng quy trình tách chiết hợp chất hóa học có hoạt tính kháng cỏ dại mạnh từ cây mai dương.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài dự kiến thực hiện các nội dung: Thu mẫu và định danh mẫu; ly trích và tách các hợp chất từ các bộ phận cây mai dương; khảo sát khả năng kháng cỏ của bột, dịch chiết thô và các hợp chất được phân tách; xác định tên và cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được; tối ưu quy trình tách chiết hợp chất hóa học có hoạt tính khánh cỏ dại.

Sản phẩm dự kiến đạt được: 6 hợp chất tinh khiết; 1 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế, 2 bài báo được đăng trên tạp chí trong nước; hỗ trợ thực hiện 2 luận văn cao học; 1 quy trình chiết tách hợp chất có hoạt tính ức chế cỏ cao nhất.

Hội đồng xét chọn đánh giá cao tính thiết thực và ứng dụng cao của đề tài nên đã nhất trí thông qua.

(Sở KH&CN Cần Thơ)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech