Hà Tĩnh: Kết quả xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ

Email In PDF

101 hatinh

Thực hiện hợp đồng giữa Sở KH&CN Hà Tĩnh với Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh về thực hiện dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ tại xã Thạch Xuân - Thạch Hà, thời gian thực hiện 12 tháng, đến nay dự án đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, nội dung của hợp đồng. Vừa qua, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu kết quả dự án.

 

Kết quả, dự án đã được triển khai một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ. Xây dựng 3 mô hình (trồng rau, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà) theo phương pháp hữu cơ đạt kết quả tốt. Từ kết quả của các mô hình, đã tổng hợp và đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện các quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ để triển khai ra diện rộng. Sản phẩm của dự án, theo kết quả kiểm tra chất lượng mẫu đều cho âm tính, sản phẩm đạt an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của dự án, đáp ứng mục tiêu, nội dung, thời gian theo hợp đồng ký với Sở KH&CN, ghi nhận những đóng góp của Hội làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh cũng như cá nhân chủ nhiệm dự án TS Nguyễn Xuân Tình. Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mô hình để triển khai giai đoạn 2 nhân rộng kết quả. Đã đề xuất UBND tỉnh nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: Quá trình áp dụng, triển khai các mô hình; Tỷ lệ đạt, không đạt; đánh giá hiệu quả kinh tế, so sánh với sản xuất truyền thống; Kết quả phân tích, tổng hợp, đánh giá, chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn để khuyến cáo nhân rộng; viết lại quy trình cần ngắn gọn, dễ hiểu; Các tài liệu liên quan... Kết quả Hội đồng thống nhất cho nghiệm thu sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo.

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech