Quàng Trị: Sản xuất thử nghiệm cây chè vằng, tạo sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh

Email In PDF

91 quangtri

Vừa qua, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 do ông Trần Ngọc Lân - TUV - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu dự án: “Sản xuất thử nghiệm cây chè vằng, tạo sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh". Dự án do Phòng Nông nghiệp và PTNT Hải Lăng chủ trì, ThS Dương Viết Hải làm chủ nhiệm.

 

Dự án hướng đến mục tiêu cụ thể là xây dựng được mô hình sản xuất giống chè vằng bằng phương pháp giâm hom; hoàn thiện quy trình sản xuất giâm hom cây vằng sẻ tại Hải Lăng với việc xử lý ra rể bằng IBA có nồng độ thích hợp; xây dựng được mô hình sản xuất chè vằng tập trung áp dụng các kỹ thuật tiến bộ với quy mô diện tích 3 ha; hoàn thiện quy trình sản xuất cây vằng Sẻ tại vùng đất LAVANG (xã Hải Phú) với việc chọn mật độ, khoảng cách trồng thích hợp. Năng suất dự kiến đạt 80-120 tấn/ha/năm, áp dụng quản lý sản xuất sạch theo hướng tạo nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO; các mô hình sau khi thực hiện thành công sẽ được chuyển giao, nhân rộng và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội đồng, đơn vị thực hiện đã báo cáo các nội dung đã thực hiện, kết quả đạt được của dự án: Đã hoàn thiện quy trình sản xuất thâm canh cây chè vằng bằng phương pháp giâm hom, tập trung tại vùng đồi Hải Lăng; mật độ trồng, chế độ bón phân, hệ thống tưới nước và các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng; triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng các mô hình; đã thực hiện nhân giống, sản xuất thâm canh, bố trí công thức thử nghiệm về nồng độ xử lý chất kích thích ra rễ (IBA) trong sản xuất giâm hom; mật độ, khoảng cách trồng, chế độ bón phân trong sản xuất thâm canh trồng tập trung; bố trí vườn ươm, chuẩn bị bầu giâm hom, chuẩn bị giống, xây dựng hệ thống tưới nước bằng phun sương tự động; hoàn thiện các quy trình sản xuất. Kết quả dự án được áp dụng và  nhân rộng, nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân, tạo nguồn nguyên liệu tại chổ có chất lượng các sản phẩm chế biến từ chè vằng tại địa phương,... góp phần đáp ứng nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm từ cây chè vằng, bảo tồn nguồn gen cây vằng Sẻ tự nhiên trên địa bàn.

Thông qua các nội dung thực hiện và kết quả đạt được của dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá dự án đạt được những kết quả thiết thực, các sản phẩm đảm bảo theo thuyết minh đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện cần nhân rộng các mô hình KH&CN của dự án một cách hiệu quả, đồng thời, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả của dự án. Hội đồng nhất trí thông qua nghiệm thu dự án với kết quả xếp loại Xuất sắc.

(Sở KH&CN Quàng Trị)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech