Phú Yên: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba Kích

Email In PDF

512 phuyen

Vừa qua, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba Kích tại tỉnh Phú Yên”. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi, giai đoạn 2011-2015. Hội đồng do ThS Lê Văn Cựu - Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS Đặng Thị Thủy làm chủ nhiệm dự án, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

 

Dự án được thực hiện nhằm tiếp nhận các quy trình công nghệ và ứng dụng để nhân giống cây Ba Kích bằng phương pháp giâm hom, tạo nguồn cây giống tốt, chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu của Phú Yên; xây dựng mô hình vườn giống gốc và mô hình nhân giống Ba Kích; trồng Ba Kích dưới tán rừng; đào tạo 2 cán bộ để thu thập, tuyển chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi trồng giống, 3 kỹ thuật viên theo dõi cây trồng và mở lớp tập huấn cho 100 hộ dân tham gia mô hình.

Chủ nhiệm dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên đã tiếp nhận công nghệ chuyển giao từ Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ KH&CN. Triển khai từ tháng 5/2013 đến nay, nhóm thực hiện dự án đã tiếp nhận và làm chủ được 3 quy trình công nghệ phù hợp với điều kiện tại địa phương. Đó là mô hình vườn giống gốc 485 cây sống/500 cây đã trồng/500 m2 tại Trạm thực nghiệm Công nghệ Sinh học Hòa Quang, tỷ lệ sống đạt 97%, vườn giống Ba Kích đã chủ động hom giống để sản xuất cây giống bằng phương pháp giâm hom và phục vụ lấy mẫu để nhân giống bằng phương pháp invitro; vườn cây giống trong nhà lưới, nhân giống bằng phương pháp giâm hom đạt 54.000 cây giống/năm; mô hình trồng Ba Kích dưới tán rừng với 10 hộ dân tham gia, tổng diện tích 5,4 ha/16.000 cây tại huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện dự án cũng đã tổ chức tuyên truyền thông qua Báo Phú Yên, Trang thông tin Điện tử của Sở KH&CN Phú Yên…

Dự án đã đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nắm bắt quy trình kỹ thuật; góp phần bổ sung giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguồn dược liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu, giữ gìn nguồn gen quý, tạo thảm tươi tăng tính đa dạng sinh học; giải quyết vấn đề lao động thất nghiệp ở địa phương. Với kết quả đó, Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại Khá.

(Sở KH&CN Phú Yên)

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech