Đắk Nông: Tập huấn nâng cao nhận thức, nghiệp vụ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Email In PDF

412daknog

Vừa qua, Sở KH&CN Đắk Nông tổ chức Tập huấn nâng cao nhận thức, nghiệp vụ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Lớp tập huấn nhằm triển khai Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 và thực hiện Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông.

Nội dung tập huấn gồm: Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông. Qua đó, giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, kỹ năng trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

(Sở KH&CN Đắk Nông)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech