Vĩnh Phúc: Kiểm tra tiến độ một số nhiệm vụ thực hiện năm 2017 tại huyện Tam Đảo

Email In PDF

112 vinhphuc

Vừa qua, đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Sở KH&CN Vĩnh Phúc đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai một số nhiệm vụ được thực hiện tại huyện Tam Đảo.

 

Nhiệm vụ “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây Măng tây xanh tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc” được thực hiện từ đầu năm 2017, đến nay đơn vị thực hiện - Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc) đã nghiên cứu, xây dựng thuyết minh, báo cáo tổng quan của đề tài; Điều tra, đánh giá, lựa chọn địa điểm, lấy mẫu đất, mẫu nước để phân tích đánh giá chất lượng; Mua hạt giống Măng tây xanh, ươm giống và chăm sóc cây con trong giai đoạn vườn ươm; Mua vật tư hỗ trợ thực hiện mô hình: phân bón, hệ thống dây tưới, cột, dây đỡ cây… Hiện tại, cây con giống đã khỏe mạnh, đảm bảo các điều kiện để trồng.

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc quí (Hoa tiên, Hoàng tinh hoa trắng và Củ Dòm) ở Vườn quốc gia Tam Đảo” đến nay, đơn vị thực hiện - Vườn quốc gia Tam Đảo đã điều tra thực vật và tái sinh trên 12 tuyến điều tra với tổng chiều dài 48km tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo; Xây dựng 30 ô tiêu chuẩn với diện tích 2.000m2/ô tại các khu vực có sự phân bố của loài nghiên cứu, thu thập, đo đếm các chỉ tiêu điều tra trong các ô tiêu chuẩn; Xây dựng 3 ô bảo tồn định vị cho 3 loài nghiên cứu với diện tích 0,3ha/loài; Theo dõi vật hậu ra hoa, kết quả, tái sinh đặc điểm hình thái, sinh thái của các loài nghiên cứu bảo tồn; Thu thập mẫu tiêu bản và xử lý tiêu bản đối với cả 3 loài, tổng số mẫu tiêu bản là 9 mẫu 9 (3 mẫu/loài); Xây dựng vườn ươm cây giống tại Km13 xã Hồ Sơn với diện tích 200m2; Thí nghiệm, sản xuất cây giống được 6.000 cây giống cho 3 loài: Hoa tiên, Hoàng tinh hoa trắng và Củ Dòm; Trồng thí nghiệm cả 3 loại với tổng 1950 cây tại Vườn thực vật của Vườn quốc gia Tam Đảo với diện tích 0,75ha, trồng dưới tán rừng trồng với diện tích 1,5ha, trồng dưới tán rừng tự nhiên với diện tích 1ha.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã chỉ ra nhưng thiếu sót của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện chứng từ và các báo cáo chuyên môn còn thiếu, tiến tới nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh trong thời gian tới.

(Sở KH&CN Vĩnh Phúc)

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech