Nghệ An: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu

Email In PDF

Vừa qua, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây Thanh Long ruột đỏ (Hylocereus polyrhzus) tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu" do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Diễn Châu chủ trì; Ông Phan Xuân Vinh, Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu - Chủ nhiệm dự án; Ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì buổi nghiệm thu.

 

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm dự án đã trình bày báo cáo quá trình thực hiện và kết quả đạt được. Dự án được triển khai thực hiện từ đầu năm 2014, mô hình thực hiện tại xã Diễn Phú của huyện Diễn Châu với mục tiêu xây dựng thành công mô hình trồng cây Thanh Long ruột đỏ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cao cho người dân sản xuất nông nghiệp. Dự án đã thực hiện các nội dung chính: Điều tra, khảo sát, lựa chọn địa điểm, hộ tham gia xây dựng mô hình; Học tập kinh nghiệm về trồng, chăm sóc, phòng sâu bệnh, thu hoạch và kinh doanh, tạo đầu ra sản phẩm; Đào tạo tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng; Xây dựng mô hình trồng, tổ chức hội thảo…

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Các thành viên Hội đồng phản biện đánh giá cao kết quả đạt được về mặt khoa học cũng như thực tiễn của dự án. Với những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thì việc duy trì mô hình trồng cây Thanh long ruột đỏ đang được thực hiện đã tạo việc làm cho người lao động, mang lại thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế của vùng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến cho dự án được hoàn thiện như: Phần tổng quan cần chỉnh lại cho hợp lý; Cần phân tích cụ thể quá trình triển khai, chuyển giao quy trình; Số liệu cần bổ sung cho chính xác; Về hiệu quả kinh tế cần được phân tích chính xác hơn; Cần nhân rộng mô hình sang các địa bàn khác…

Hội đồng thông qua, đồng ý nghiệm thu xếp loại: Khá.

(Sở KH&CN Nghệ An)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech