Bình Thuận: Nghiên cứu bảo tồn và tư liệu hóa đánh giá sơ bộ nguồn gen cây mè đen 2 vỏ

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn và tư liệu hóa đánh giá sơ bộ nguồn gen cây mè đen 2 vỏ Bình Thuận”. Nhiệm vụ được UBND Tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện từ tháng 7/2015 đến 7/2018. Cơ quan chủ trì là Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, chủ nhiệm đề tài là KS Đặng Thị Ái Trinh.

Giống mè đen 2 vỏ Bình Thuận được Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc phục tráng từ giống mè địa phương của tỉnh Bình Thuận. Giống được kiểm định bởi Trung tâm Khảo, Kiểm nghiệm giống cây trồng phía Nam năm 2012. Thời gian sinh trưởng: 75 - 81 ngày. Hàm lượng dầu 47,5%. Giống chống chịu tốt với bệnh Héo tươi (Fusarium oxysporium F. seami), Đốm lá (Pseudomonas seami); năng suất 1 - 1,4 tấn/ha.

Đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã triển khai chọn hộ và xây dựng mô hình bảo tồn cây mè đen 2 vỏ Bình Thuận tại đồng ruộng ở huyện Hàm Thuận Bắc với tổng quy mô 1 ha (đã triển khai trồng 1 vụ mè); đang triển khai trồng tiếp vụ 2 và theo dõi đánh giá hiệu quả mô hình bảo tồn ngoài đồng ruộng ở huyện Hàm Thuận Bắc với quy mô 1 ha; đang tập trung công tác phân tích kết quả đánh giá kiểu gen và kiểu hình để chọn ra các dòng mè đen 2 vỏ Bình Thuận để tiến hành bảo tồn in vitro.

Bảo tồn được nguồn gen mè đen 2 vỏ của địa phương sẽ đảm bảo phát triển bền vững giống mè đặc trưng của tỉnh, diện tích trồng mè được mở rộng, đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định cung ứng cho thị trường dầu thực vật trong nước và xuất khẩu trong tương lai. Đồng thời, giống mè đen 2 vỏ được thương mại hóa, cung cấp cho thị trường khi có nhu cầu với chất lượng và giá thành tốt nhất.

(Sở KH&CN Bình Thuận)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech