KonTum: Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Email In PDF

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung thực hiện năm 2018.

Bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; các thành viên hội đồng gồm đại diện Sở Công Thương, Sở KH&CN, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN và Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng đen.

Nhiệm vụ KH&CN xét bổ sung đợt này xuất phát từ yêu cầu thực tế và đề xuất của địa phương trong tỉnh. Hội đồng đã tập trung phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện, khách quan từng nhiệm vụ trên các mặt: Tên đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và khả năng ứng dụng của đề tài, dự án.

Kết quả, Hội đồng KH&CN đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án: Sản xuất thử nghiệm Snack nấm bào ngư (Pleurotus eryngii) trên địa bàn thành phố KonTum do Nông trại Nấm sạch Tây nguyên đề xuất đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2018.

(Sở KH&CN KonTum)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech