Quảng Trị: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tập trung

Email In PDF

alt

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 do đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị chủ trì đã tiến hành nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017, dự án: “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tập trung tại thị xã Quảng Trị”. Dự án do ông Lê Văn Tâm làm chủ nhiệm, Phòng Kinh tế thị xã Quảng Trị chủ trì thực hiện.

Dự án hướng đến mục tiêu ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tập trung hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng bền vững, tạo sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hoá, có năng suất chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Tạo sự chuyển biến mạnh và vững chắc trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng lấy giá trị kinh tế làm thước đo; tập trung xây dựng các mô hình sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương.

Tại Hội đồng, đơn vị thực hiện đã tập trung báo cáo nội dung đã thực hiện, sản phẩm đạt được và các công nghệ được ứng dụng. Báo cáo kết quả của dự án cho thấy, sau thời gian triển khai thực hiện dự án đã đạt được các sản phẩm gồm: Báo cáo kết quả dự án; Kết quả phân tích mẫu đất, nước; Giấy chứng nhận cơ sở, hộ đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tập huấn cho 30 nông dân về sản xuất rau an toàn; xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn với 4 loại: cải, xà lách, ngò rí, dưa leo tại Hợp tác xã An Đôn, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; xây dựng nhà lưới giảm nắng đơn giản, hệ thống tưới tự động; ...

Qua những nội dung thực hiện và kết quả đạt được của dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá dự án đã đạt được những hiệu quả thiết thực; sản phẩm đảm bảo theo hợp đồng đã cam kết. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp thu ý kiến của các thành viên, từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kết quả dự án.

Dự án được Hội đồng nhất trí thông qua nghiệm thu.

(Sở KH&CN Quảng Trị)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech