Thanh Hóa: Nghiên cứu xây dựng mô hình dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ

Email In PDF

Vừa qua, Sở KH&CN Thanh Hóa đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xây dựng mô hình dịch vụ hậu cần cho nghề khai thác hải sản xa bờ tỉnh Thanh Hóa” do ThS Nguyễn Xuân Đồng làm chủ nhiệm và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản chủ trì thực hiện.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, các nội dung nghiên cứu đã hoàn thành với kết quả: Đã xây dựng thành công  2 mô hình dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có quy mô 1 tàu mẹ kết hợp với 7 tàu con đối với nghề lưới vây và 01 tàu mẹ kết hợp với 8 tàu con đối với nghề giã kéo. Phương thức hoạt động của mô hình được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên cơ sở bàn bạc công khai, dân chủ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý chuyên ngành.  Trong đó, các tàu dịch vụ hậu cần (tàu mẹ) sẽ cung ứng bù bao gồm: nước đá, dầu, nhớt, nước ngọt, lương thực, thực phẩm theo yêu cầu của tàu con ... và thu mua 100% sản phẩm cho các tàu con trong mô hình. Kết quả số ngày hoạt động, năng suất khai thác, lợi nhuận ròng, năng suất lao động, an toàn an ninh của các tàu tham gia trong các mô hình  tàu mẹ - tàu con đều đạt cao hơn các tàu trong mô hình luân phiên vận chuyển sản phẩm, mô hình truyền thống. Tiết kiệm được nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm được thời gian thu mua trên biển.

Mô hình này sẽ được bàn giao cho các trạm khuyến nông các huyện ven biển, các đội tàu khai thác xa bờ, các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản,...

Kết quả nghiên cứu đã được hội đồng đánh giá cao và xếp loại Xuất sắc.

(Sở KH&CN Thanh Hóa)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech