Vĩnh Long: Tập huấn người dân 7 điểm Mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN năm 2017

Email In PDF

alt

Vừa qua, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long (sau đây goi tắt là Trung tâm) tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác thông tin KH&CN cho người dân 7 điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN.

Đây là mô hình được Trung tâm triển khai nhân rộng hàng năm cho người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, Trung tâm đã đầu tư và triển khai 7 điểm mô hình tại các xã: Phú Lộc - Tam Bình, Trà Côn - Trà Ôn, Tân Long - Mang Thít, Hiếu Thành - Vũng Liêm, Thuận An - TX Bình Minh, Tân Bình - Bình Tân, Thanh Đức - Long Hồ.

Tại buổi tập huấn, người dân được tiếp thu các nội dung: Kỹ năng cơ bản về sử dụng máy vi tính và một số kỹ năng cần thiết trong khai thác thông tin KH&CN tại điểm mô hình đặt ở địa phương cũng như trên mạng internet.

Qua buổi tập huấn, ngoài việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN, người dân còn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của thông tin, đặc biệt là thông tin KH&CN đối với sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng giúp người dân biết sử dụng máy tính để truy cập và khai thác những thông tin cần thiết tại điểm mô hình của địa phương cũng như trên mạng internet; nhận thức được sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân, từ đó, tạo động lực và niềm tin để họ chí thú làm ăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

(Sở KH&CN Vĩnh Long)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website