Thái Nguyên: Đánh giá nghiệm thu mô hình tưới chè tự động

Email In PDF

Vừa qua, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức đánh giá nghiệm thu mô hình hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây chè thuộc đề tài “Thiết kế thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây chè”, do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Kinh phí thực hiện dự án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN của tỉnh Thái Nguyên.

Hệ thống tưới nước tự động cho cây chè hoạt động thông qua hệ thống cảm biến kết nối với hệ điều khiển qua điện thoại di động, mạng internet giao tiếp với người sử dụng. Hệ thống này được lập trình điều khiển tưới nước tự động bám theo chu trình sinh trưởng và phát triển của cây chè từ đó có biện pháp điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp cho cây phát triển. Từ đó, giúp người trồng chè giảm được chi phí về nhân lực, tiết kiệm điện nước, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người trồng chè.

Qua kiểm tra đánh giá cho thấy, hệ thống tưới nước tự động cho cây chè hoạt động tốt, các dữ liệu theo dõi được truyền về máy chủ; nương chè sinh trưởng, phát triển tốt. Sở KH&CN đã tiến hành nghiệm thu mô hình và đề nghị đơn vị thực hiện hoàn thiện hồ sơ đề tài để tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh.

(Sở KH&CN Thái Nguyên)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website