Hà Tĩnh: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân rộng mô hình sản xuất nấm tại xã Đức An - huyện Đức Thọ.

Email In PDF

alt

Năm 2017, UBND tỉnh giao cho Sở KH&CN đỡ đầu thực hiện Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đức An - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 12/7/2017, Sở KH&CN đã có buổi làm việc với xã Đức An để nắm bắt tình hình xây dựng Nông thôn mới của xã trong thời gian qua cũng như những khó khăn, đề xuất của xã trong thời gian tới. Trong số các đề xuất có nội dung đề xuất hỗ trợ dự án sản xuất nấm.

Ở Đức Thọ nói chung và xã Đức An nói riêng, sản xuất nấm đã được hình thành và đem lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên, việc trồng nấm còn manh mún, nhỏ lẻ, việc đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế, hiệu quả mang lại từ các mô hình chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có. Xuất phát từ thực tiễn đó, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi huyện Đức Thọ đề xuất thực hiện dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân rộng mô hình sản xuất nấm tại xã Đức An - huyện Đức Thọ.

Dự án thực hiện với quy mô 1.000 m2 , trong đó: Nấm sò 450 m2 , Nấm mộc nhĩ: 450 m2 , Nấm rơm 100 m2 . Đào tạo 3 cán bộ địa phương đủ năng lực tiếp cận công nghệ nuôi trồng nấm, có khả năng chuyển giao công nghệ cho nông dân trong vùng sau khi kết thúc dự án. Tập huấn cho 50 người dân tham gia dự án nắm bắt được quy trình, kỹ thuật sản xuất, thu hái nấm. Tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được của dự án, từ đó làm cơ sở khuyến cáo nhân rộng mô hình sản xuất nấm trên địa bàn toàn huyện.

Vừa qua, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh dự án. Hội đồng đã đánh giá đây là một dự án rất cần thiết, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển nghề trồng nấm tại huyện Đức Thọ. Dự án triển khai sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và phù hợp với mục tiêu, chiến lược của tỉnh, có tác động lớn trong việc làm tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website