Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau cần nước

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội đồng KH&CN đánh giá sơ kết đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau cần nước theo kỹ thuật thủy canh tĩnh trong nhà màng tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” do ThS Nguyễn Thị Hoàng và TS Phạm Minh Tâm đồng chủ nhiệm.

Được thực hiện từ tháng 11/2014, đến nay đề tài đã điều tra hiện trạng canh tác cây rau cần nước bao gồm: Mật độ trồng, lượng phân bón, thời điểm bón phân, làm cỏ, phun thuốc, sâu bệnh hại thường gặp, năng suất, thời điểm, biện pháp thu hoạch và sơ chế sau thu hoạch; tính toán toán thiết kế kết quả, chi phí và hiệu quả sản xuất cũng như những khó khăn trong quá trình sản xuất. Trên cơ sở đó, đề tài đã tiến hành phân tích kỹ thuật canh tác và hiệu quả sản xuất cây rau cần nước của nông dân tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đề tài cũng đã xây dựng được 1 nhà màng nông nghiệp bán tự động với diện tích 8.652 m2 và đang tiến hành các thí nghiệm để xây dựng quy trình trồng rau cần nước theo kỹ thuật thủy canh trong nhà màng.

Trong phiên họp sơ kết, Hội đồng khoa học đã góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu mà đề tài đặt ra để đề tài được tổng kết, nghiệm thu đạt kết quả Tốt.

(Sở KH&CN Đồng Nai)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech