Đà Nẵng: Xây dựng mô hình gà đồi kiểu mẫu, an toàn sinh học trên địa bàn huyện Hoà Vang

Email In PDF

alt

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình gà đồi kiểu mẫu, an toàn sinh học trên địa bàn huyện Hoà Vang” do ThS Trần Ngọc Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Quá trình triển khai đề tài, Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài đã đi khảo sát các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn huyện và chọn ra 05 hộ ở xã Hòa Phú có đủ điều kiện tham gia mô hình nuôi gà đồi kiểu mẫu (diện tích vườn đồi, chuồng trại, nhân công, dụng cụ…). Cơ quan chủ trì đề tài đã hỗ trợ 1000 con gà giống (500 con gà thịt và 500 gà đẻ trứng), hỗ trợ nguyên vật liệu làm đệm lót sinh học, một phần thức ăn ban đầu và vaxin tiêm phòng); đồng thời Cơ quan chủ trì đã hướng dẫn 3 quy trình công nghệ gồm: quy trình chăn nuôi gà đồi kiểu mẫu an toàn sinh học, kỹ thuật phòng một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi gà; quy trình chăn nuôi gà hướng trứng trong điều kiện khí hậu ở địa phương và quy trình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà.

Trong suốt quá trình xây dựng mô hình, Ban chủ nhiệm đề tài đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân ghi chép số lượng, theo dõi tình hình tăng trưởng, phát triển và bệnh tật đàn gà. Các hộ tham gia mô hình đã tuân thủ đúng quy trình chăn n uôi và tiêm vaxin đầy đủ, kết hợp với đệm lót sinh học, vệ sinh phòng dịch đã góp phần giảm thiểu mùi hôi, bảo vệ môi trường cho khu vực chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy tỷ lệ đàn gà sống đạt 93%, trọng lượng gà thịt bình quân 2kg/con, gà lấy trứng đạt bình quân 1,7 kg/con, gà chăn nuôi đảm bảo chất lượng an toàn sinh học. Tính bình quân mỗi hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi gà đồi có thu nhập tăng thêm khoảng 7.371.000 đồng/tháng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân ở địa phương. Ngoài ra, các hộ dân tham gia mô hình đã đóng góp một phần kinh phí để mua thêm được 200 con gà giống và tổ chức nhân rộng mô hình nuôi gà đồi kiểu mẫu, an toàn sinh học cho các hộ nông dân khác trên địa bàn huyện Hòa Vang, góp phần đáng kể vào việc hình thành và phát triển nghề chăn nuôi gà bền vững tại địa phương. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại Đạt.

(Sở KH&CN Đà Nẵng)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website