Cao Bằng: Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Ứng dụng KH&CN sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhóm thực hiện dự án đã triển khai thực hiện 1 mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho lúa tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, với diện tích 01 ha. Mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh HUDAVIL cây lúa phát triển đồng đều, ít sâu bệnh hại, lá xanh hơn so với đối chứng; cây lúa đẻ nhánh khỏe từ 14 - 17 nhánh và tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, trong khi đối chứng là 9-12 nhánh.

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thảo luận nhất trí đánh giá: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã nghiêm túc triển khai thực các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt và đảm bảo tiến độ đề ra. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục theo dõi quá trình phát triển của cây, tổ chức gặt điểm để đánh giá năng suất làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả của sử dụng phân bón hữu cơ HUDAVIL đối với cây lúa.

(Sở KH&CN Cao Bằng)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website